۱۸۸۴

تغییر آدرس مبدا و مقصد تا 3 ساعت قبل از سفر و بعد از آن در صورت ایجاد تاخیر مسافر است.

پرداخت هزینه از طریق کارت شتاب امکان پذیر است

کنسلی رزروتا 24 ساعت قبل از آغاز سفر رایگان، ( تا 12 ساعت قبل از سفر  10%) (تا 6 ساعت قبل از سفر 50%) (تا 3 ساعت قبل از سفر 100% ) از هزینه سفر اخذ میگردد.

حمل بار داخل کابین خودرو ممنوع می باشد . به ازای هر نفر 1 چمدان بزرگ 1 کیف متوسط و 1 کیف اداری در صورت اضافه بودن چمدان ها و یا بارو چمدان نامتعارف  و محل آنها برروی صندلی عقب هزینه 20% اضافه میشود.

در صورتیکه در زمان سفر حوادثی از قبیل (تصادف/خراب شدن خودرو) رخ دهد هزینه سفر استرداد نمیشود در صورت امکان خودرو جایگزین گردیده یا یک سفر جایگزین به مسافر داده میشود.

در صورت تاخیر مسافر /ترافیک سنگین /حوادث غیر مترقبه در طی سفر شرکت پاکرو تاکسی هیچگونه مسولیتی در قبال مسافر ندارد.لذا، توصیه می گردد حتماً زمانبندی حرکت، برنامه ریزی لازم را انجام دهید.

مسئولیت رعایت شئونات اسلامی و رفتار مناسب با مسافر در صورت جریمه شدن خودرو به دلیل رعایت نکردن شئونات اسلامی مسافر می بایست مبلغ مذکور را به شرکت پرداخت کند و تمامی مسولیت و عواقب بعدی آن بعهده مسافر میباشد

هرگونه حرکت با سرعت غیرمجاز و عبور از خطوط و مسیرهای ویژه توسط تاکسی ها حتی با درخواست مسافر ممنوع می باشد .

مبلغ ارائه شده برای مبداء تا مقصد است و برای مقاصد دیگر و یا توقف بین راه هزینه بر اساس تعرفه اخذ میگردد

بار داخل کابین خودرو ممنوع است.

تمامی سرویسها به مقصد فرودگاه می بایست چهار ساعت قبل از انجام مراحل اداری و تشریفات انجام پذیرد.

مطابق استاندارد و قوانین فرودگاه مسافرین به مقصد فرودگاه های بین المللی می بایست سه ساعت قبل از پرواز در سالن فرودگاه حضور داشته باشند لذا مسئولیت برنامه ریزی جهت اخذ تاکسی با درنظر گرفتن زمان پرواز و مسیر حرکت تا فرودگاه به عهده مسافر می باشد.

مشتریان ما